Enkel


Shockwave therapie komt steeds meer voor binnen de fysiotherapie. Met name chronische peesaandoeningen worden hiermee, soms met veel succes, behandeld. Denk aan de fasciitis plantaris, tenniselleboog, jumpers knee, runners knee of aandoeningen aan de achillespees. Hoe werkt dit nou precies?

Shockwave therapie, de nieuwe hype?


Het Acute Inversietrauma van de enkel, oftewel het zwikken door de enkel waarbij de voet naar binnen klapt, is een veel voorkomend letsel met een geschatte frequentie van voorkomen van 1 per 10.000 inwoners per dag. In Nederland treden ongeveer 600.000 enkeldistorsies per jaar op. Van de ongeveer 1,5 miljoen […]

De Enkel: Acuut inversietrauma (diagnostiek)