Blog: Samenwerken


Een knedende, prikkende of glijdende beweging met de handen. Dat is wat veel mensen uitbeelden als ze horen dat je fysiotherapeut bent. Waar ik hier eerder nogal fel op reageerde en uit ging leggen dat ik toch vooral geen masseur ben probeer ik het na talloze keren nu maar af te doen met een flauw glimlach.

Dit beeld van ‘glijer’ en ‘kneder’ stamt nog uit de prehistorie van de fysiotherapie. In deze tijden ging je als patiënt liggen op de behandelbank en kwam je hier een half uur lang niet van af. In dit halve uur werd je gemasseerd, gepijnigd, onder stroom gezet, verwarmd of juist gekoeld. Dit alles met het idee om de klachten te verminderen, in sommige gevallen was dit ook zo. En anders probeerde je er maar zo hard in te geloven dat je je hoe dan ook na afloop beter voelde.

Met verschrikte ogen nemen derhalve sommige patiënten af en toe waar dat ze tegenwoordig zelf aan de bak moeten. Na de anamnese en het onderzoek wordt normaliter het behandelplan besproken, hierin probeer je uit te leggen aan de patiënt hoe we de lichamelijke klacht op gaan lossen. Vaak volgen vele vragen op het uitleggen van dit behandelplan…
‘Oefeningen?’ ‘Helpt massage tegenwoordig niet meer?’ ‘Hoezo stilstand is achteruitgang?’
Met enige pijn en moeite worden de meesten echter overtuigd en komen ze tot de schokkende ontdekking dat het doen van oefeningen, het bewegen, toch zeker in sommige gevallen wel helpt!

Nu is enige nuance wel op zijn plek: met name bij de oudere garde onder de patiënten leeft nog het hierboven geschetste beeld. De jongere garde weet inmiddels dat men tegenwoordig naast het ondergaan van een mogelijke behandeling ook zelf aan de bak moet!

Het is hierbij aan de fysiotherapeut om voorwaarden te scheppen voor de patiënt om te kunnen starten met actieve revalidatie, deze voorwaarden kunnen in sommige gevallen gecreëerd worden door een behandeling. De fysiotherapeut, met zijn kennis van weefselherstel en de benodigde prikkels om weefselherstel te stimuleren, geeft hierin de juiste timing en dosering aan.

Korte moraal van een kort verhaal: een goed herstel komt voort uit een goede samenwerking tussen patiënt en fysiotherapeut waarbij beiden een actieve rol innemen in deze samenwerking.