Diagnostiek


Zijn MRI en CT scans wel nuttig bij rugklachten? Wat wordt hier allemaal op gezien, en zien we dit ook niet bij mensen zonder rugklachten? Nieuw onderzoek van Brinjikji et al komt met informatie die helpen om antwoord te geven op deze vragen. Onderstaand zie je de infographic die de […]

Rugklachten: is beeldvormend onderzoek zinvol?


De vorige keer is de anatomie van het patellofemorale gewricht besproken. Dit keer gaan we in op een aantal belangrijke aspecten van het patellofemorale gewricht, deze aspecten zijn voor de fysiotherapeut belangrijk bij het onderzoeken van een knie met pijn rond de knieschijf.

Kenmerken patellofemorale gewricht


Het Acute Inversietrauma van de enkel, oftewel het zwikken door de enkel waarbij de voet naar binnen klapt, is een veel voorkomend letsel met een geschatte frequentie van voorkomen van 1 per 10.000 inwoners per dag. In Nederland treden ongeveer 600.000 enkeldistorsies per jaar op. Van de ongeveer 1,5 miljoen […]

De Enkel: Acuut inversietrauma (diagnostiek)